Tấm Nhựa PVC Dẻo Trong Suốt

Màu sắc: trắng trong suốt, trong xanh dương.

Nhiệt độ sử dụng: 00C đến +600C

Bản rộng: 100mm, 200mm, 300mm, 400mm…

Độ dày: 1mm, 1.5mm, 2mm, 3mm…

Click để gọi